Rozhlasová kronika 1923 - 1929

V září 1923 začal vycházet jako měsíčník programový časopis Radiojournal. Nezbytnou součástí vlastnění rozhlasového přijímače byla tzv. koncese (povolení k provozování rozhlasového přístroje) a poplatek rozhlasové společnosti (koncesionářský poplatek). Z počátku pro rozhlas neexistovaly samostatné zákonné předpisy.