Rozhlasová kronika 1930 - 1939

V 30tých letech rozhlas oslavil 10. výročí zahájení vysílání. Začal vycházet konkurenční časopis Radiojournalu a to Týden rozhlasu. Byl uveden do provozu vysílač v Bánské Bystrici. Rozhlas přenášel pohřeb prvního Československého prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1938 rozhlas přivítal miliontého koncesionáře. Na začátku roku 1939 byl programový časopis přejmenován na Náš rozhlas.