Kulturní památky

Kulturní památky s pojené s rozhlasovým vysíláním. Ať se jedná o rozhlasové budovy vystavené přímo pro účely rozhlasu nebo ve kterých sídlí rozhlas připadně budovy rozhlasových vysílačů prohlášené za kulturní památku.